• Aanmelding en observatie

Aanmelding en observatie

Aanmelding
Bij aanmelding via ons aanmeldformulier wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. 1 van de medewerkers neemt contact op zodra er plaats vrij komt voor uw kind. Meestal is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Dit is sowieso verplicht bij zorgverzekeraar CZ, Delta Loyd en OHRA. Soms kan gebruik gemaakt worden van Directie Toegankelijkheid (DTE). Dan start de eerste afspraak met een DTE-screening. Deze is nodig om contra-indicaties voor behandeling te checken en vast te stellen of ergotherapie geïndiceerd is. Deze informatie dient altijd te door ons altijd te worden gerapporteerd naar de huisarts.

Observatie
De therapeut onderzoekt de eerste twee afspraken de aard en omvang van de problemen op een speelse manier, zodat uw kind een plezierige start maakt. Vaak worden ouders en leerkracht gevraagd om nog een vragenlijst in te vullen. Daarna wordt een voorstel gedaan voor behandeling. Indien nodig of op verzoek van ouders, wordt een gesprek zonder kind erbij gepland. Op verzoek van ouders kan een uitgebreid observatieverslag worden gemaakt.

Ga door naar behandeling en evaluatie