• Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven op school, thuis en in de leefomgeving. Het gaat om handelingen die de kinderen zelf willen leren of die de opvoeders belangrijk vinden.
De handelingen betreffen spel, zelfredzaamheid, bewegen en schoolse vaardigheden zoals schrijven, plannen, ruimtelijke oriëntatie.

De ergotherapeut kijkt waarom het kind vastloopt. Zij biedt vervolgens ondersteuning bij het aanleren van handelingen en stimuleert de (senso)motorische voorwaarden die hiervoor nodig zijn.

Ook sociaal-emotionele vaardigheden maken vaak deel uit van het behandelplan. Een doel kan zijn dat een kind meer plezier krijgt in activiteiten waardoor het beter contact krijgt met leeftijdsgenootjes, of dat faalangst vermindert waardoor het kind “lekkerder in zijn vel” komt te zitten.

Praktijkvoorbeeld
Tom heeft problemen met balgooien en vangen. Hij wordt bij de gymles nooit uitgekozen. Dit maakt hem onzeker. De ergotherapeut zoekt de oorzaak en zoekt samen met Tom naar een oplossing. Samen met de leerkracht wordt bekeken hoe Tom positief betrokken kan worden in de gymles.