• Voor leerkrachten

Workshops voor leerkrachten

Workshops
Stap voor Stap biedt workshops aan voor leerkrachten. De inhoud en duur van de workshops die we geven worden op uw vraag afgestemd. De kosten kunnen variëren afhankelijk van de inhoud en wensen.

Het betreft onderwerpen gericht op;
 • De kleuter in je klas op het gebied van fijne motoriek en sensomotorische ontwikkeling optimaal voorbereiden op groep 3.
 • Alles wat je moet weten over schrijfvoorwaarden, pengreep en schrijven.
 • De ontwikkeling van de lateralisatie.
 • Sensorische informatieverwerking en gevolgen voor gedrag in de klas.

 • Screening kleuters
  Op verzoek kan de ergotherapeut klassikaal de sensomotorische ontwikkeling van kleuters screenen. Dit kan alleen met goedkeuring van de ouders. De kosten hiervan zijn voor school. Tijdsduur wordt op de vraag afgestemd.

  Bij twijfels over de ontwikkeling kan een kind individueel gescreend worden in de praktijk. Aanmelding loopt dan altijd via de ouders.

  Signaleringslijsten
  Heeft u twijfels of een van uw leerlingen baat kan hebben bij ergotherapie? Download hier het formulier "Signaleringslijst ergotherapie voor leerkrachten" en vul het in. Tevens kunt u het formulier "Vermoeden van problemen in zintuiglijke informatieverwerking" downloaden en invullen. Indien u veel van de punten herkent, is observatie door een ergotherapeut wenselijk.