• Behandeling en evaluatie

Behandeling en evaluatie

Behandeling
Een behandeling duurt doorgaans 45 minuten, indien nodig langer. Behandeling kan ontwikkelings- of handelingsgericht zijn:

1. Ontwikkelingsgericht
  • Verbeteren van onderliggende functies (Sensorische Informatieverwerking, lateralisatie, spierkracht, fijne motoriek)

2. Handelingsgericht
  • “Probleemoplossend leren werken”; leren plannen en structureren.
  • Oefenen van vaardigheden zoals schrijven, aankleden, fietsen
  • Eventueel inzetten en leren gebruiken van hulpmiddelen

Bij baby’s en jonge kinderen wordt altijd gekozen voor een ontwikkelingsgerichte behandelmethode. Ouders zijn meestal bij de behandeling aanwezig om te zien wat er gebeurt, huiswerkopdrachten te begeleiden en ons te informeren over thuis en school. Indien de situatie dit vraagt zal een huis- of schoolbezoek plaatsvinden.

Evaluatie
Tijdens de behandeling wordt steeds bekeken of behandeling aanslaat en of de doelen moeten worden bijgesteld. Indien nodig volgt bij afronding een eindverslag.