• Verwijzing en vergoeding

Verwijzing en vergoeding

De noodzaak voor ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door leerkracht, fysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts, kinderarts, of door uzelf.

Verwijzing huisarts:
Bij de meeste aanmeldingen is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Op de verwijzing moet vermeld staan: naam en geboortedatum, reden van de verwijzing, zorgverzekeringsnummer en burgerservicenummer. Bij CZ, Ohra of Delta Loyd is een verwijzing altijd verplicht.

Soms kan aanmelding in plaats van een verwijzing ,via Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). Behandeling start den met een gesprek om indicatie en contra indicaties voor behandeling vast te stellen. Hiervan wordt altijd een verslagje gestuurd naar de huisarts.

Vergoeding en declaratie
De ziektekostenverzekeraar vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vanuit het basispakket. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden vaak meer uren vergoed. U kunt dit nagaan in uw polis. Let op: wij hebben in 2023 geen contract meer met Caresq (Aevitae Eucare). Dit houdt in dat uw behandeling slechts gedeeltelijk wordt vergoedt.
De behandeltijd is doorgaans 45 minuten, maar kan evt. variëren van een halfuur tot 5 kwartier. De daadwerkelijke tijd die direct aan uw kind besteedt wordt, wordt afgerond in kwartieren in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Onder daadwerkelijke directe tijd valt de behandeltijd, overleg momenten met u of direct betrokkenen van uw kind, telefonisch overleg en uitgebreide adviezen rondom hulpmiddelen en sensorische informatieverwerking.