• Verwijzing en vergoeding

Verwijzing en vergoeding

De noodzaak voor ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door leerkracht, fysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts, kinderarts, of door uzelf.

Verwijzing huisarts:
Bij de meeste aanmeldingen is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Op de verwijzing moet vermeld staan: naam en geboortedatum, reden van de verwijzing, zorgverzekeringsnummer en burgerservicenummer.
Bij CZ/Ohra of Delta Loyd is een verwijzing altijd verplicht.

In een enkel geval kan aanmelding ook zonder verwijzing, echter verwijzing heeft onze voorkeur. Aanmelding verloopt dan via Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). Bij aanvang van de behandeling wordt dan een screening gedaan. Dit is een kort gesprek om indicatie en contra indicaties voor behandeling vast te stellen. Hiervan wordt een verslagje gestuurd naar de huisarts.

Vergoeding en declaratie
De ziektekostenverzekeraar vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vanuit het basispakket. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden vaak meer uren vergoed. U kunt dit nagaan in uw polis of bij uw verzekeraar. De behandeltijd is gemiddeld 45 minuten, maar kan, afhankelijk van de vraag, variëren van een halfuur tot 5 kwartier. De daadwerkelijke tijd die direct aan uw kind besteedt wordt, wordt afgerond in kwartieren en rechtstreeks in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Onder daadwerkelijke directe tijd valt de behandeltijd, overleg momenten met u of direct betrokkenen van uw kind, telefonisch overleg en uitgebreide adviezen rondom hulpmiddelen en sensorische informatieverwerking.