Danielle van de Ven

Tel; 06-24217392
E-mail; ergotherapie.danielle@gmail.com

Na haar afstuderen in 1999 heeft Danielle veel ervaring opgedaan in het werken met jonge kinderen ( 0-4 jaar) in diverse revaildatiecentra (Trappenberg, Sint Maartenskliniek Nijmegen, Mytylschool Utrecht). Daarnaast is zij 5 jaar in Equador werkzaam geweest als ergotherapeut en is oprichter van activiteitencentrum Camino Especial in Quito.

Sinds juni 2016 werkt Danielle 1 dag per week voor "Stap voor Stap" in Eindhoven.

Gevolgde kinderspecialisaties (post Hbo-opleidingen)
  • 2017 SI-opleiding Anders Kijken naar Kinderen
  • 2013-2014 Cursus Kinderneurorevalidatie (KNR)
  • 2011 COCP (Communicatieve Ontwikkeling van niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun CommunicatiePartners)
  • 2005 Cursus zitanalyse en (rol)stoel aanpassingen van Dhr. Engström
  • 2003 Workshop spalken vervaardigen
  • 2002 Workshop COPM