Danielle van de Ven

Tel; 06-24217392
E-mail; ergotherapie.danielle@gmail.com

Na haar afstuderen in 1999 heeft Danielle veel ervaring opgedaan in het werken met jonge kinderen ( 0-4 jaar) in diverse revaildatiecentra (Trappenberg, Sint Maartenskliniek Nijmegen, Mytylschool Utrecht). Daarnaast is zij 5 jaar in Equador werkzaam geweest als ergotherapeut en is oprichter van activiteitencentrum Camino Especial in Quito.

Sinds juni 2016 werkt Danielle bij "Stap voor Stap" in Eindhoven.

Gevolgde kinderspecialisaties (post Hbo-opleidingen)
  • 2017 SI-opleiding Anders Kijken naar Kinderen
  • 2013-2014 Cursus Kinderneurorevalidatie (KNR)
  • 2011 COCP (Communicatieve Ontwikkeling van niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun CommunicatiePartners)
  • 2005 Cursus zitanalyse en (rol)stoel aanpassingen van Dhr. Engström
  • 2003 Workshop spalken vervaardigen
  • 2002 Workshop COPM